3 april 2021

Vóór een Aldi op de Appelgaard

De SGP heeft zich in het verleden uitgesproken voor een Aldi op de Appelgaard en doet dat ook nu het definitieve besluit genomen wordt over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het argument wat nu vrij plotseling naar voren komt om op basis van de welstandsaspecten het plan af te wijzen is niet overtuigend.

 

De welstandscommissie noemt in haar advies dat de supermarkt grootschaliger is dan de omliggende bebouwing. Maar dat is logisch en zal voor elke locatie in het centrum gelden. Het beleid van de gemeenteraad is immers om supermarkten/trekkers in het centrum te huisvesten en locaties zijn dan schaars.

Daarnaast vindt de commissie dat een losse supermarkt zich verder van het centrum moet bevinden en gecombineerd moet worden met andere voorzieningen.

Deze twee voorbeelden laten zien dat de commissie haar mandaat te buiten gaat. Deze beleidsmatige aspecten daar gaat de welstandscommissie niet over.

Andere aspecten waar ze op wijst, zoals de positie van de plek voor het laden en lossen, zijn het gevolg van aanpassingen om tegemoet te komen aan bezwaren van inwoners.

De echte welstandsaspecten die de commissie voor het overige nog noemt zijn prima onderling op te lossen als daar de wil bij gemeente en initiatiefnemer voor aanwezig zou zijn.

Kortom, de SGP vindt welstand en de eerder door andere fracties gekozen richting onvoldoende reden om het verzoek af te wijzen. Lees hier terug waarom wij in 2018 al instemden en voorstander zijn van een Aldi op de Appelgaard.