Oktober 2018

 Initiatiefvoorstel verruiming winkelopeningstijden op feestdagen         

In het kort

VVD, D66 en BVH hebben een initiatiefvoorstel (eigen voorstel vanuit raad) ingediend om de winkeltijden te verruimen en ook openening toe te staan op:

  • Nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.
  • Tweede paasdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.
  • Tweede Pinksterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.
  • Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur.
  • Tweede Kerstdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Open, CDA, SGP en CU hebben een amendement (wijziging op dit voorstel) ingebracht om de tijden op Hemelvaartsdag te beperken tot opening van 12:00 - 18:00 uur. In het raadsprogramma staat immers dat alleen openingstijden zoals de zondag bespreekbaar zouden zijn. Dit initiatiefvoorstel wijkt daarmee van het raadsprogramma af.

Stemming

Amendement beperken openingstijden Hemelvaartsdag

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
BVH 3    
CDA 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26    


Initiatiefvoorstel verruiming openingstijden 

Voor   Tegen  
VVD 7 CDA 2
D66 5 SGP 2
Open 4 Open 2
BVH 3 CU 1
Totaal 19 Totaal 7


Wat vindt de SGP

De SGP heeft het amendement ingediend en gesteund. Het voorstel hebben we niet gesteund. Lees hier  waarom.

 

Wensen en bedenkingen brief verkoop percelen weg en bos Maarn      

In het kort

Een wethouder is degene die gaat over de verkopen van grond en vastgoedtransacties. Maar bij bedragen boven de 50.000 wordt de gemeenteraad gevraagd of ze daar geen wensen of bedenkingen bij hebben. De raad stemt niet over dit voorstel, omdat dit de bevoegdheid is van de wethouder. Bij de verkoop van een aantal percelen gemeentegrond aan landgoed Anderstein, werden daarom eventuele wensen en bedenkingen besproken. De BVH had bedenkingen bij de verkoop en diende een motie om de percelen via een openbare verkoopprocedure op de markt te brengen. Op verzoek van de CU zegde het college toe te laten onderzoeken of de natuurgebieden binnen de rode contour, betrokken bij deze transactie, kunnen worden ingezet om elders de rode contour wat op te rekken.

Stemming

Motie openbare verkoopprocedure verkoop percelen weg en bos Maarn

Voor   Tegen  
BVH 3 VVD
    Open
    D66 
    CDA 
    SGP
    CU 
Totaal 3 Totaal  23 
     

Wat vindt de SGP

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven niet door de gemeente voor haar taken in gebruik zijnde gronden, bossen en vastgoed te verkopen, om zo de schuldenlast van de gemeente te verminderen. De verkoop van deze percelen  past dus in ons beleid. Verkoop aan landgoed Anderstein past ook goed bij onze afspraken in het zogenoemde KAMM convenant (afspraken over toekomst landgoederen in Maarn/Maarsbergen). Daar was voor Anderstein besproken te werken aan duurzame instandhouding van het landgoed. We hebben daarom geen wensen of bedenkingen bij dit plan.

Met het landgoed is afgesproken dat de bospaden grotendeels behouden blijven en openbaar toegankelijk zijn. Verkoop aan meerdere particulieren zou dit zeer onwaarschijnlijk maken. Daarom hebben we de motie van de BVH niet gesteund. De grond is getaxeerd en voor die prijs verkocht. Het argument van de BVH dat we geld laten liggen, vinden we daarom onwaarschijnlijk.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.