Verkiezingsprogramma Naar de kern

De SGP staat voor een gemeente Utrechtse Heuvelrug:

 1. Die handelt vanuit Bijbelse KERN waarden
 2. Zich beperkt tot haar KERN taken
 3. Waarin iedere KERN telt.

Op deze basis hebben we dit gemeentelijke verkiezingsprogramma geschreven voor de komende raadsperiode 2022-2026. 

De SGP bedrijft politiek bij een geopende Bijbel. Dat betekent dat we ons leven, de samenleving en hetbestuur van de gemeente in willen richten overeenkomstig wat God in de Bijbel van ons vraagt. Uit de overtuiging dat Gods goede geboden tot nut zijn voor de héle samenleving. In het volgen van Gods geboden is het echte geluk en de ware vreugde te vinden. De volgende Bijbelse kernwaarden zijn leidend voor de keuzes die we in de politiek maken:

 • Dienen
 • Omzien naar elkaar
 • Trouw zijn
 • Recht doen
 • Zorg voor de schepping

Wat de SGP betreft beperkt de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich tot haar kerntaken en neemt een meer terughoudende rol in op andere gebieden. Naast de hierboven genoemde punten moet de gemeente zich daarom
nadrukkelijk inzetten voor de volgende taken:

 • Veiligheid
 • Wonen
 • Prettige leefomgeving
 • Financiën op orde
 • Bestaanszekerheid

Voor de SGP telt iedere kern. In het verkiezingsprogramma worden al een aantal zaken benoemd die voor elke kern tellen, zoals snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom en daartussen ook op de provinciale wegen. Ook zaken als bermonderhoud, maaien en vegen komen in elke kern voor. Tal van onderwerpen die er spelen in de dorpen kunnen we in dit programma niet benoemen. Die zullen we steeds op basis van onze kernwaarden en hierboven visie op gemeentelijke kerntaken beoordelen. In het laatse hoofdstuk is per kern aangegeven wat onze belangrijkste focus voor de betreffende kern is voor de komende periode.

Download het programma Naar de kern

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.