April 2023

Hamerstukken

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over:

  • Zienswijze begroting AVU 2024

 

Cultuurnota meedoen is de kunst 
In het kort

De cultuurnota meedoen is de kunst beschrijft het cultuurbeleid van onze gemeente. Bij de bespreking is een wijzigingsvoorstel ingediend  om de betrokkenheid van de raad te waarborgen bij de verdeling van het geld.

Stemming
Amendement
Aangenomen
Voor   Tegen  
BVH 5    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 5    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP kan met de nota instemmen. Wij zijn voor cultuur, mits niet in strijd met Bijbelse waarden en normen. Deze nota borduurt voort op wat we al deden en bevat weinig nieuws. In die zin bevestigen we continuiteit van het beleid. 

Motie prikkeldraad
 
In het kort
N.a.v. het prikkeldraad rondom landgoed Dennenburg in Driebergen is door PVDD, D66, BVH, CU en Open een motie ingediend . De motie vraagt:
  • te onderzoeken of scheermesdraad in strijd is met de wet/ en regelgeving op het gebied van natuurbescherming;
  • te onderzoeken of het mogelijk is op korte termijn het scheermesdraad op het landgoed te laten verwijderen;
  • te onderzoeken of een verbod op het gebruik van scheermesdraad in de gemeente mogelijk is;
  • indien een verbod mogelijk is, dit vast te leggen in de A.P.V. bij de eerstvolgende wijziging;
  • indien een verbod niet mogelijk is, te onderzoeken welke indirecte mogelijkheden er zijn om alsnog te komen tot eenzelfde resultaat.
Stemming
Aangenomen

 

Voor   Tegen  
BVH 5    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0


Wat vindt de SGP
Goed om dit te onderzoeken, kijken wat er mogelijk is, daarna zorgvuldig besluiten.


Motie struikelstenen
In het kort

D66 dient deze motie in en vraagt te onderzoeken op welke wijze het plaatsen van struikelstenen kan worden ingevoerd, georganiseerd, gefacilieerd en ondersteund in onze gemeente. Deze stenen zijn gedenktekens in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. 

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 5    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP vindt dit een prachtig initiatief. Het is goed om de herinnering aan de geschiedenis levend te houden en dit is een mooie manier om dat te uiten. Veel dank aan D66 voor het initiatief!

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.