November 2020Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over:

 • Speelbeleidsplan Natuurlijk Buitenspelen;
 • ODRU Kadernota 20227;
 • Benoeming leden Raad van Toezicht van stichting WereldKidz.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28  Totaal 0

Met de stemmen van CU tegen bij speelbeleidsplan natuurlijk buitenspelen en bij stemming benoeming raadslid Vink niet deelnam. 

Wat vindt de SGP

De SGP steunt deze voorstellen.

Vaststelling beleidsnota “Niet-recreatief gebruik recreatieverblijven.

In het kort

De beleidsnota niet-recreatief gebruik recreatieverblijven legt beleid vast om te gaan handhaven op permanente bewoning van recreatieterreinen. SGP heeft door middel van een amendement voorgesteld om het voornemen om niet in corona tijd te handhaven te verduidelijken en in elk geval niet voor 01-01-2022 te gaan handhaven. D66, VVD en CU dienen een amendement in om de termijn van de dwangsommen te verlengen van 1 naar 1,5 jaar. Met daarbij een maatwerk optie om de termijn nog eens 1,5 jaar te verlengen.

Stemming

Amendement SGP niet handhaven voor 01-01-2022

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28  Totaal 0

Amendement VVD, D66 en CU termijn handhaving

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28   Totaal 0

Aldus gewijzigd raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH* 1
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 3    
SGP 2    
CU     
Totaal 27   Totaal 1

* F. van de Velde stemde tegen

Wat vindt de SGP

Lees hier terug wat wij er van vinden.

Begroting 2021-2024

In het kort

De begroting voor 2021-2024 is met name een continuering van het bestaande beleid. Ook de beheerplannen openbare ruimte worden vastgesteld. In de begroting worden de activteiten voor 2021 en de financiële aspecten daarvan voor 2021 vastgelegd en tot 2024 in kaart gebracht. De volgende amendementen en moties zijn ingediend:

Stemming

am 01 bvh Taakstellende bezuiniging

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4 VVD 7
    Open 
    D66 
    CDA  
    SGP 
    CU 
Totaal 4 Totaal 25

Am 02 bhv geen verhoging OZB

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4 VVD 7
    Open 
    D66 
    CDA  
    SGP
    CU
Totaal 4   Totaal 25

am 03 vvd Geen vehoging OZB

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
BVH 4 D66 
    CDA 
    SGP 
    CU 
Totaal 11   Totaal 18

am 04 open OZB eigenaren niet woningen 10pr

Ingetrokken.

am 05 open OZB niet-woningen 5pr

Ingetrokken.

am 06 cda lagere woonlasten

Ingetrokken.

am 07 bvh geen Revolving fund Energieneutraal

Ingetrokken.

am 08 bvh Woonreserve

Ingetrokken.

am 9 d66 speelplaatsen leges

Ingetrokken.

am 10b sgp bvh d66 burgerleden in de welstandscommissie

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 5   VVD
D66    
CDA     
BVH 3    
SGP 2    
CU     
Totaal 22  Totaal 7

mo 01 open aanbiedingsbrief

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal 0

mo 02a D66 open 30 is het nieuwe 50

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 5 VVD
D66 BVH 
CDA     
BVH 3    
SGP 2    
CU     
Totaal 18  Totaal 11

mo 03a d66 cu cda Update klimaat route kaart

Aangenomen.

Voor   Tegen  
Open 5  VVD  7
D66  BVH  4
CDA  SGP  2
CU     
Totaal 16   Totaal 13

mo 04 d66 De gebruiker betaalt

Aangehouden

mo 05 vvd Tariefdifferentiatie afval 2022

Aangehouden.

mo 06 bvh Parels

Aangehouden.

mo 07 d66 Terughoudend gebruik externe onderzoeken

Aangehouden.

mo 08 sgp Kwantitatieve informatie

Aangehouden.

mo 09 d66 speelplaatsen

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 3    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0

mo 10 d66 analyse lokale lasten

Voor   Tegen  
Open 5  VVD
D66    
CDA     
BVH 3    
SGP 2    
CU     
Totaal 22  Totaal 7

Raadsvoorstel Begroting én beheerplannen ruimte

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH 4
Open 5     
D66    
CDA     
SGP 2    
CU     
Totaal 25 Totaal 4


Wat vindt de SGP

Lees onze algemene inbreng hier terug. De amendementen en moties:

 • am 01 bvh Taakstellende bezuiniging geen steun omdat geen kaders wordt aangegeven waarop dan te bezunigen.
 • am 02 bvh geen verhoging OZB geen steun omdat geen kaders wordt aangegeven waarop dan te bezuinigen.
 • am 03 vvd Geen vehoging OZB geen steun omdat een greep uit de reserve de financiële risico's vergroot en als er meer geld komt kan je het dan incasseren en niet nu al de huid verkopen voor de beer geschoten is.
 • am 06 cda lagere woonlasten
 • am 10b sgp bvh d66 burgerleden in de welstandscommissie dit dienen we in omdat we de rol van welstands willen verkleinen, maar áls de welstandscommissie in de huidige vorm een rol heeft, dán ook breed gedragen advies, waarin ook burgerleden participeren. 
 • mo 01 open aanbiedingsbrief
 • mo 02a D66 open 30 is het nieuwe 50
 • mo 03a d66 cu cda Update klimaat route kaart
 • mo 04 d66 De gebruiker betaalt
 • mo 05 vvd Tariefdifferentiatie afval 2022
 • mo 06 bvh Parels
 • mo 07 d66 Terughoudend gebruik externe onderzoeken
 • mo 08 sgp Kwantitatieve informatie
 • mo 09 d66 speelplaatsen
 • mo 10 d66 analyse lokale lasten

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.