November 2019 (3)

Motie Ja-ja sticker

In het kort

VVD, (u leest het goed), Open, D66 en CU dienen een motie in om de zogeheten ja-ja sticker in te voeren. Dat betekent dat inwoners, willen zij analoog op de hoogte blijven van het gemeente- en lokale nieuws, een sticker aan moeten schaffen. Anders krijgen zij geen huis- aan huisbladen meer. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7 CDA 4
Open 6 BVH 3
D66 4 SGP 2
CU 1    
       
       
       
Totaal 18  Totaal  9


Wat vindt de SGP

De SGP heeft hier niet mee ingestemd. De lokale ondernemers hebben het al niet altijd even gemakkelijk om in stenen winkels de omzet gezond te houden. Wat de SGP betreft is het niet verstandiger het hen nog lastiger te maken door hun folders minder te laten lezen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om digitaal op de hoogte te blijven van het gemeente- en lokale nieuws. Daarnaast wordt er ook op landelijk niveau over nagedacht om voor alle gemeenten eenzelfde beleid te vormen. Tot slot heeft dit voorstel ook een financiele invloed. Daar wordt door indieners te makkelijk over gedacht. 

Spoorkuising Maarsbergen

In het kort

Provincie Utrecht gaat een inpassingsplan (PIP) opstellen voor de ondertunneling spoorkruising Maarsbergen. Op dit ontwerp kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug een zienswijze indienen. Raad discussieert in deze vergadering over de wijze waarop ze dat gaat doen. 

Wat vindt de SGP

Wat de SGP betreft dient de raad een algemene zienswijzie in en richten inwoners zich met eigen zienswijzen rechtsstreeks tot de provincie. De gemeenteraad moet in deze fase van het project haar rol niet te groot maken (wij beslissen nu niet) maar een eigen positie innemen t.o.v. de provincie. Pronvincie is nu aan zet om de inwoners bij het PIP te betrekken. Inwoners kunnen, en doen, dat ook nadrukkelijk richting de provincie. Wij denken dat op deze wijze het meest recht doen aan de verschillende rollen. 

 

Hamerstukken                                                                                                                                                                                    

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over de volgende hamerstukken:

  • Vaststelling Bestemmingsplan Gooyerdijk 134 in Doorn;
  • 2e Wijzigingsverordening Monumentenverordening 2010 en Beleidskaart archeologie;
  • Beschikbaar stellen van krediet voor aankoop woning in het kader van de Uitkoopregeling;
  • Vaststellen Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019;
  • Zienswijze ontwerp Kadernota 2021 ODRU;
  • Zienswijze AVU begrotingswijzigingen;
  • 1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2019;
  • 1e wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017;
  • GGDrU begrotingwijziging 2019-2;
  • Voorontwerpbestemmingsplan “Recreatieterreinen” en beleidsnota niet-recreatief gebruik.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 3    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 27 Totaal 0

BVHLokaal (3) stemde tegen het onderdeel recreatieterreinen. VVD-raadslid Rooijakkers onthield zich van stemming bij recreatieterreinen en Reedijk (CDA) bij krediet aankoop woning vanwege een ander belang.

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.