September 2018

Motie landelijke plastic lobby                                                                             

In het kort

Open heeft een motie ingediend om er zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in U10- en AVU-verband, bij de VNG op aan te dringen om namens alle Nederlandse gemeenten een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en consumptiegoed te starten, zowel richting ministerie als richting de politiek

Stemming

Voor   Tegen  
VVD  5    
Open  4    
D66  4    
CDA  4    
BVH  4    
SGP  2    
CU  1    
Totaal 25                               

 

Wat vindt de SGP

Wij steunen dit van harte omdat dit goed aansluit bij onze groene ambities en het goed zorg dragen voor Gods schepping.

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld.

  • Besteding niet-ingezette Wmo-middelen huishoudelijke hulp.
  • Concept jaarrekening en jaarverslag 2017 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.
  • Bestemmingsplan “Haarweg achter 17 in Overberg".
  • Vaststellen bestemmingsplan “Hudighuis” in Driebergen-Rijsenburg.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD  5    
Open  4    
D66  4    
CDA  4    
BVH  4    
SGP  2    
CU  1    
Totaal 25                              

 

Wat vindt de SGP

Eens. 

 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.