Juli 2019 (11)

Hoofdlijnenotitie omgevingswet

In het kort

Op 1 januari 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd: een nieuwe wet die veel wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samenvoegt. Met het oog op deze wet moet een visie opgesteld worden. Een visie voor de fysieke leefomgeving, waarin we aangeven wat waar mag gebeuren in onze gemeente. Dat doen we door eerst de hoofdlijnen hiervoor op te stellen. Vervolgens werken we dit meer op detail uit per gebied. Deze uitgewerkte visie wordt de basis voor de omgevingsplannen. In de omgevingsplan wordt tot op de vierkante meter in detail vastgelegd wat er waar mag. In de hoofdlijnen notititie staat op grote lijnen wat onze visie als gemeente is. 

 

Stemming

Amendement hoofdlijnennotitie omgevingswet geen grootschalige energie opwekken voor de regio 

Ingediend door BVHLokaal en SGP.

Verworpen.

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
BVH 4 D66 4
SGP 2 CDA 4
    CU 

Totaal

13

Totaal 

 15

 

Raadsvoorstel hoofdlijnennotitie Omgevingswet.

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 5 BVH
CDA 4 SGP 2
CU 1    

Totaal

15

 Totaal 

13 

Wat vindt de SGP

Lees onze visie hier terug.
Startnotitie Regionale Energiestrategie                                                                                                                              

In het kort

Met 16 gemeenten, de provincie Utrecht en 4 waterschappen werken we regionaal samen.  Dit samenwerkingsverbond wordt U16 genoemd. Landelijk is een klimaatakkoord vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de CO2 uitstoot gehalveerd moet zijn in 2030. Daarnaast moeten we in 2050 van het gas af zijn. Voor deze eerste doelstelling moet een klimaatstrategie opgesteld worden. Voor het van gas af plan is een warmtevisie nodig. Deze startnotitie Regionale Energiestrategie beschrijft de uitgangspunten om deze doelstellingen te behalen.

 

Stemming

Raadsvoorstel startnotitie Regionale Energiestrategie

Aangenomen
Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    

Totaal

28

 Totaal 

0

 

Motie ‘Implementatie RES"

 

Aangenomen
Voor   Tegen  
VVD 7 SGP 2
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
CU 1    

Totaal

26

 Totaal 

2

 

Motie ‘Tijdpad en participatie RES,  motie ‘Creëer lokale energie’, motie ‘Zon op dak' en motie "optimaliseer doelstellingen"

 

Allen unaniem aangenomen
Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    

Totaal

28

 Totaal 

0

Wat vindt de SGP

Lees er hier meer over.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.