Mei 2018

Motie: aan de slag voor en met onze inwoners: een uitvoeringsprogramma voor het raadsprogramma

 In het kort

De raad heeft een raadsprogramma vastgesteld. Deze motie vraagt om voor het zomerreces het nieuwe raadsprogramma in elk dorp (dorpsgesprekken) te gaan bespreken en de inbreng van de inwoners mee te nemen in de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het uitvoeringsprogramma is een concreet plan waarin staat hoe en wanneer het raadsprogramma uitgevoerd gaat worden. 

Stemming

Voor

  Tegen

 

VVD

7

 

 

Open

6

 

 

D66

5

 

 

CDA

4

 

 

BVH

4

 

 

SGP

2

 

 

CU

1

 

 

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het hier mee eens omdat we het van groot belang vinden dat inwoners de kans hebben mee te denken over de uitvoering van het raadsprogramma. 

 

Benoeming wethouders

In het kort

De benoeming van de wethouders. Voorgedragen zijn:

 • Rob Jorg (VVD)
 • Hans Waaldijk (Open)
 • Chantal Broekhuis (CDA)
 • Gerrit Boonzaaijer (SGP)

Stemming

R. (Rob) 21 stemmen (en 5 stemmen ongeldig)
J.E. (Hans) Waaldijk 19 stemmen (3 stemmen op Hugo Prakke en 4 stemmen ongeldig)
J. C. (Chantal) Broekhuis 18 stemmen (3 stemmen op Peter Kranenburg, 1 stem op Florien Scager en 4 stemmen ongeldig) en
G. (Gerrit) Boonzaaijer 24 stemmen (en 2 stemmen ongeldig).

Wat vindt de SGP

Over personen wordt persoonlijk op papier gestemd. Er is in dit geval geen partij standpunt. De SGP staat uiteraard achter de door haar voorgedragen kandidaat. 

Benoemingen

In het kort

De volgende benoemingen hebben plaatsgevonden:

 • commissieleden 
 • plaatsververvangend voorzitter van de raad
 • werkgeverscommissie
 • Selectiecommissie rekenkamercommissie
 • Selectiecommissie accountant

Stemming

Alle benoemingen aangenomen

Voor

 

Tegen

 

VVD

7

 

 

Open

6

 

 

D66

5

 

 

CDA

4

 

 

BVH

4

 

 

SGP

2

 

 

CU

1

 

 

 

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Hamerstukken

In het kort

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld:

 • Onttrekking aan de openbaarheid gedeelte Maarnse Grindweg in Maarn.
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Beheersverordening Woongebied Doorn West 1e herziening (met inbegrip van de door het college uitgewerkte wijzigingen in het memo van 1 mei 2018)
 • Reactie op de ontwerpbegroting 2019 van de AVU
 • Maartcirculaire
 • Derde wijzigingsverordening Verordening op de raadscommissies: Vier commissieleden per fractie (initiatiefvoorstel BVH)
 • Aangepast Beeldkwaliteitsplan Samuel de Marezhof/de notitie Beeldkwaliteitseisen Paladijn, Maarsbergen

Stemming

Alle hamerstukken aangenomen

Voor

 

Tegen

 

VVD

7

 

 

Open

6

 

 

D66

5

 

 

CDA

4

 

 

BVH

4

 

 

SGP

2

 

 

CU

1

 

 

 

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.