Stemuitslag november 2021

 

Begroting 2022-2026

In het kort

Deze raadsvergadering is de begroting 2022-2026 besproken. De volgende amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan college) zijn ingediend:

 • Amendement meer geld voor duurzaam groen (CDA)
 • Motie een begroting die ook wij begrijpen (Open, D66)
 • Motie versterken inzet BOA's op zondag (VVD, D66)
 • Motie aanmoediging gebruik subsidies en vouchers voor ruimtelijk ontwerp (D66)
 • Motie steun voor ondernemers in Coronatijd (D66, CDA)

Stemming

Amendement meer geld voor duurzaam groen
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open
D66 5  SGP

CDA
BVH

4
4
 
 CU
       

 

     
Totaal 20 Totaal


9

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Motie een begroting die ook wij begrijpen
Aangenomen

       
Voor   Tegen   
Open 6  VVD
D66   SGP
CDA     
BVH     

CU  

1    
Totaal 20  Totaal

9

  

Motie versterken inzet BOA's op zondag
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
D66 5  CDA 4
BVH  SGP
 

CU

 

     
Totaal 16 Totaal


13

  

Motie aanmoediging gebruik subsidies en vouchers voor ruimtelijk ontwerp
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Motie steun voor ondernemers in Coronatijd (D66, CDA)
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
CDA 4  Open 
     BVH 
     SGP 
     CU 

 

     
Totaal Totaal

20

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met de begroting 2022. Een begroting die zonder bezuinigingsporen tot stand is gekomen, meerjarig sluitend is, waar geïnvesteerd wordt in het onderhoud kan zeker op onze steun rekenen.  Ten aanzien van de amendemten en moties:

 • Amendement meer geld voor duurzaam groen (CDA)
  Deze hebben we niet kunnen steunen omdat er geen goede financiële dekking van deze extra uitgave zit (alleen begrotingsoverschot opsoeperen) en in december er naar alle waarschijnlijk vanuit Den Haag geld hiervoor beschikbaar komt.
 • Motie een begroting die ook wij begrijpen (Open, D66)
  Deze motie is overbodig, want dit zal altijd het uitgangspunt en streven zijn. Om hier weer beter op te letten is prima, maar geen motie voor nodig. Raad kan dat ook in een commissie bijv. bespreken.
 • Motie versterken inzet BOA's op zondag (VVD, D66)
  De BOA's zijn al gewoon op zondagen in te zetten, dit hoeft wat ons betreft niet nog eens extra. Liever zien we ook minder activiteiten op de zondag zodat de handhaving gewoon beschikbaar blijft voor de doordeweekse dagen. Is ook nog eens een stukje uitvoering die bij het college ligt en de burgemeester heeft aangegeven dat de BOA capaciteit steeds slim ingezet wordt verspreid over de week en de taken die prio krijgen. Er is dus helemaal geen noodzaak.
 • Motie aanmoediging gebruik subsidies en vouchers voor ruimtelijk ontwerp (D66)
  Goed om de mogelijkheden hiervoor te benutten, dit heeft onze steun.
 • Motie steun voor ondernemers in Coronatijd (D66, CDA)
  Deze motie steunen we niet. We willen zeker de ondernemers steunen, maar dit ene onderdeel van het grote geheel er uitlichten is niet zinvol. 

Inbreng algemene beschouwingen

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.