Januari 2020

Hamerstukken

De raad heeft zonder verdere discussie ingestemd met de volgende hamerstukken:

  • Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 20207.
  • Herijking ruimtelijke kaders en woningaantallen Grexlocaties
  • Vaststelling stedenbouwkundig kader Buntplein Maarn
  • Riolering uitvoeringsprogramma en kostendekkingsplan
  • Zienswijze ‘VRU Kadernota 2021’

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 5    
D66 5    
CDA 3    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 26  Totaal  0

 

De fractie van het CDA wil geacht worden bij punt 3 tegen het onderdeel Pomplaan, Leersum te hebben gestemd.

 

Reactie op het concept ontwerp Provinciaal Inpassings Plan ongelijkvloerse kruising Maarsbergen                     

 

In het kort

Het provinciaal inpassingsplan ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen is een bestemmingsplan maar dan onder supervisie van de provincie. De provincie heeft de regie voor de ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen. Momenteel is het voorontwerp afgerond. De raad heeft op 26 januari 2017 besloten de west variant als voorkeursvariantaan te merken en heeft hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De provincie Utrecht is het bevoegd gezag voor het provinciaal inpassingsplan. De raad heeft echter de mogelijkheid een schriftelijke reactie te geven op het voorontwerp inpassingsplan.

Stemming

Voor

  Tegen  
VVD 6    
Open 5    
D66 5    
CDA 3    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 26  Totaal  0

Wat vindt de SGP

Lees er hier meer over.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.