Juli 2019 (15)

Kadernota 2020-2023                                                                                                                                  

In het kort

De kadernota 2020-2023 bevat de uitgangspunten voor de begroting 2020. Ook een inschatting voor 2021-2023 is opgenomen in de kadernota. Bij de kadernota worden beleidsuitgangspunten vastgelegd voor de begroting. Bij de bespreking houdt elke partij een "Algemene beschouwing" met daarin hun ideeën en beoordeling financiële situatie voorhet komende jaar.

Bij de bespreking van de kadernota zijn de volgende moties (verzoeken aan college) en amendenten (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

  •  Amendement uitgangspunten, ingediend door VVD, BVHLokaal en Open wat voorstelt dat o.a. alle uitgaven 'bevroren' worden (muv zorg), schulden gemximaliseerd worden en de schuld met 2 miljoen moet dalen vanaf 2021.
  • Amendement geen bestemmingsreserve ombuigingen, ingediend door VVD, Open, CDA en BVHLokaal.
  • Amendement inkomensten, ingediend door Open, D66 en CU om bij de kadernota ook de inkomstenverhoging vast te stellen en niet alleen de bezuinigingen vanuit de participatieronde.
  • Motie alternatieve financieringsbronnen, ingediend door CDA, D66 en VVD, die college vraagt om alternatieve finacieringsbronnen (naast lenen, bijv. ook crowdfunding, leasen etc.) te onderzoeken.
  • Motie brandstofafleverpunten, ingediend door CDA en D66, die college vraagt om bij vergunningsaanvragen voor uitbreiding te wijzen op het provinciale beleid.
  • Motie afkoopsom sociale woningen en middensegement, ingediend door BVHLokaal en Open, die het college verzoekt om bij het afzien van middeldure woningbouw, een afkoopsom te hanteren. 
  • Motie fietsprojecten, ingediend door Open, D66 en CU, die het college verzoekt ondanks bezuiniging toch te onderzoeken of projecten fietsveiligheid buitengebied en fietspad Lekdijk toch mogelijk is.
  • Motie afbouw schulden, ingediend die D66, die vraagt om een plan om de schuld te maximaliseren op 121 miljoen.

Moties rondom gemeentekantoor zijn aangehouden. Wethouder Boonzaaijer komt na de zomer met een raadsvoorstel met daarin de scenario's voor verkoop en/of verhuur van gemeentekantoor en/of cultuurhuis. Amendement bilbiotheek is ingetrokken nadat de wethouder nogmaals herhaalde de bezuiniging te willen halen zonder filialen te sluiten.

Stemming

Amendement uitgangspunten 

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66
Open 6 CDA
BVH 4 SGP 
    CU 

Totaal

17

Totaal 

 11 

Amendement geen ombuigingsreserve 

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66
Open 6 SGP 
CDA 4 CU 
BVH 4    

Totaal

21

 Totaal 

Amendement inkomstenzijde vaststellen

Verworpen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 5 CDA
SGP 2 BVH 
CU 1    

Totaal

14

 Totaal 

15 

Raadsvoorstel gewijzigde kadernota  

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66
Open 6 SGP
BVH 4 CU
CDA 4    

Totaal

21

 Totaal 

 8

Motie alternatieve financiering

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open
D66 5 BVH 4
CDA 4 SGP 2
    CU

Totaal

16

 Totaal 

 13

Motie brandstofafleverpunten

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 5 BVH
CDA 4    
SGP 2    
CU 1    

Totaal

18

 Totaal 

 11

Motie afkoopsom middeldure woningen  

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    

Totaal

29

 Totaal 

 0

Motie fietsprojecten  

Verworpen

Voor   Tegen  
Open      VVD
D66 5 CDA 
CU 1 BVH 4
    SGP 2

Totaal

12

 Totaal 

 17

Motie afbouw schulden  

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5 VVD
    Open
    CDA 
    BVH
    SGP 
    CU 

Totaal

5

 Totaal 

 24

 

Wat vindt de SGP

Onze inbreng leest u hier terug en hier vindt u een toelichting op ons stemgedrag. 

 

Motie meer woningen kerklocatie Lange Dreef Driebergen                                                       

In het kort

Een groot deel van de nieuwbouwwijk De Groene Tuinen aan de Lange Dreef in Driebergen is gereed. Het deel waar de Oranjelaan-kerk naar toe zou gaan, is nog vrij. De kerk heeft hier van afgezien, dus is een nieuwe bestemming nodig. De Lange Dreef C.V. was voornemens een plan in te dienen voor 20 woningen. De VVD heeft een motie ingediend om op die locatie 30-40 woningen te realiseren. 

Motie Lange Dreef

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66
Open 6    
BVH    
CDA    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 24  Totaal 15 

 

 Wat vindt de SGP

Lees hier ons standpunt terug.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.