Stemuitslag oktober 2021

 Nota activeren, waarderen en afschrijven

In het kort

Deze nota beschrijft de financiële spelregels voor activa (bezittingen/investeringen van de gemeente), hoe die verantwoord moeten worden in de boekhouding, wat de levensduur is van panden etc. CDA, VVD en BVH dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in om bedragen tot 10.000 niet te activeren, daar boven wel (was 25.000). Activeren is het over meerdere jaren uitsmeren van de lasten van een investering, zodat je deze kosten niet allemaal in datzelfde jaar hoeft te dragen. Bijv. omdat een gebouw wel 40 jaar meegaat en het beter is om dan de kosten over 40 jaar te spreiden.

Stemming

Amendement activeringsgrens
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open
BVH 4  D66

CDA

4
 
 SGP
 CU
2
       

 

     
Totaal 15 Totaal


14

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met het voorgestelde beleid. Het amendement hebben we niet gesteund. We willen het werkbaar / eenvoudig houden en de focus leggen op datgene wat er echt toe doet. Voorstel college is om kleine investeringen (tot 25.000) direct als lasten in het betreffende jaar op te nemen en  niet over meer jaren uitsmeren. Deze grens vinden wij goed uitlegbaar.

  Visie op het henschotermeer

In het kort

Het Henchotermeer is tegenwoordig in commercieel beheer. Voorheen was het beheer in handen van een aantal samenwerkende gemeenten. Voor het gebied is een ontwikkelkader afgesproken met provincie, exploitant en gemeenten. De exploitant heeft plannen gepresenteerd die voor veel onrust zorgen bij onze inwoners vanwege de omvang en impact op de omgeving.

D66, CDA en BHVLokaal dienden een motie in om alvorens ingrijpende toekomstige ontwikkelingen in dit gebied toe te staan en/of bestemmingswijzigingen voor te leggen aan de raad, eerst in overleg met de Gemeente Woudenberg, de Provincie Utrecht, natuurorganisaties, veiligheidsinstanties, omwonenden en ondernemers te komen tot een herijking/verdere ontwikkeling van de visie op het Henschotermeer, waarbij de bescherming van natuurwaarden en de veiligheid van omwonenden en bezoekers in het gebied een meer nadrukkelijke rol krijgen dan nu het geval is en waarbij de recente ontwikkelingen op de omliggende recreatieterreinen mee worden genomen.

Stemming

Motie Visie Henschotermeer
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0


 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft deze motie gesteund. We vinden het belangrijk het gesprek met elkaar aan te gaan en plannen te ontwikkelen die in lijn zijn met het ontwikkelkader wat reeds is vastgesteld. De SGP deelt de zorgen over de impact voor het gebied. 

De raad heeft besloten tot het aanhouden van het raadsvoorstel “Geen particulier vuurwerk volgende jaarwisseling. Wel een alternatief.” (BVHlokaal initiatiefvoorstel).

Nota activeren, waarderen en afschrijven

In het kort

Deze nota beschrijft de financiële spelregels voor activa (bezittingen/investeringen van de gemeente), hoe die verantwoord moeten worden in de boekhouding, wat de levensduur is van panden etc. CDA, VVD en BVH dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in om bedragen tot 10.000 niet te activeren, daar boven wel (was 25.000). Activeren is het over meerdere jaren uitsmeren van de lasten van een investering, zodat je deze kosten niet allemaal in datzelfde jaar hoeft te dragen. Bijv. omdat een gebouw wel 40 jaar meegaat en het beter is om dan de kosten over 40 jaar te spreiden.

Stemming

Amendement activeringsgrens
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open
BVH 4  D66

CDA

4
 
 SGP
 CU
2
       

 

     
Totaal 15 Totaal


14

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met het voorgestelde beleid. Het amendement hebben we niet gesteund. We willen het werkbaar / eenvoudig houden en de focus leggen op datgene wat er echt toe doet. Voorstel college is om kleine investeringen (tot 25.000) direct als lasten in het betreffende jaar op te nemen en  niet over meer jaren uitsmeren. Deze grens vinden wij goed uitlegbaar.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.