Maart 2020

GD Regio Utrecht kaderbrief                        

 

De raad heeft zonder verdere discussie ingestemd met de volgende hamerstukken:

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Reedpad 1,3 en 5 in Driebergen
  • Vaststelling bestemmingsplan "Huis te Maarn"
  • Stedenbouwkundig kader Beukenlaan Doorn
  • Geen zienswijze lidmaatschap GR- en Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO)
  • Besteding van de RRE-subsidie en informatie over het uitvoeringsprogramma 2020 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal
  • Komgrensverschuiving Amersfoortseweg te Doorn.

 

GGD Regio Utrecht kaderbrief                        

In het kort

Bij de bespreking van het raadsvoorstel is een amdenement ingediend door VVD en D66 om aan de zienswijze toe te voegen dat de vaccinatiegraad in de gemeente te laag is en het verzoek hieraan de komende periode extra aandacht te blijven geven.

Stemming

Het amendement is aangenomen met de stemmen voor dan VVD, D66 en CDA (16) en de stemmen tegen van OPEN, BVHlokaal, SGP en ChristenUnie (13). Het aldus gewijzigde raadsbesluit is unaniem aangenomen.

Amendement vaccinatiegraad

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
D66 5  BVH 
CDA 4  SGP
     CU
Totaal 16 Totaal  13


Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 29  Totaal  0Wat vindt de SGP

De SGP is altijd tegen vaccinatiedwang geweest vanwege binnendringen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook laten adnere landen zien dat  verplicht vaccineren geen groot effect op de cijfers. De redenen voor niet vaccineren lopen sterk uiteen, soms vanwege ethische, antriposofische of geloofsaspecten. Vertrouwen op de besturing  en de overtuiging dat alles van God komt spelen voor die laatste een rol. Andere zijn veelal tegen op basis van mgoelijke bijwerkinge, de zogheten anti-vaxers. Het aantal bezwaarden vanwege religieuze redenen neemt af, terwijl anti-vax juist toeneemt. Verschillende groepen en deze moet je dus verschillend benaderen. Qua kennis en communicatie is nog wel winst te maken, zodat ouders beter geholpen worden bij het maken van de keuzes. Blijft de keuze echter van de ouders. De antwoorden op eerdere vragen waren helder: wethouder Waaldijk heeft het op de agenda van de GGD gezet en rapporteert het aan de raad en wordt bij scholen en kinderdagverblijven aan de orde gebracht. Als je echt iets wilt doen, dan is het beter eerst te onderzoeken, waarom er in de kernen de vaccinatiegraad lager is en dan krijg je inzicht die helder maakt of het zin heeft om daar nog meer capaciteit voor in te zetten.

 

Motie financiële bijdrage ministerie BZK aardgasvrije wijken

 

In het kort

Open, D66, CDA, SGP en CU dienen een motie in om aan het ministerie een financiële bijdrage te vragen voor het aardgasvrij maken van wijken. Deze bijdrage is bedoeld voor het aanslutien van de wijk Dennenburg-Wildbaan op een warmtenet die gebruik maakt van de restwarmte van de rioolwaterzuivering in Driebergen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 29  Totaal  0

Wat vindt de SGP

De SGP vindt dat je alleen van het gas af moet gaan, daar waar dat verstandig en daar voldoende middelen voor zijn. Essentieel daarbij vinden we dat er gebruik gemaakt moet worden van bewezen technieken. Door deze subsidie wordt het mogelijk om een unieke kans te benutten. Omdat het bewezen technieken zijn en deze subsidie het financieel mogelijk maakt, is dit een goed project en belangrijk dat de subsidie wordt binnengehaald. Zonder subsidie kan het project niet uitgevoerd worden. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.