17 juni 2021

Van aardgas af en visie op warmte

Het college heeft een visie gepresenteerd op de toekomstige warmtevoorziening , nodig om op termijn van aardgas af te gaan. In het klimaatakkoord is aan gemeenten gevraagd om in 2021 een visie voor te leggen.

Wij vinden het positief dat in deze visie ingezet wordt op isolatie. Dit is de belangrijkste stap die we nu moeten zetten. Besparen, besparen en nog eens besparen. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Hoe je dat dan voor elkaar gaat krijgen is nog wel een uitdaging. Wat ons betreft moeten we hier realistisch in zijn. De gemeente kan faciliteren en stimuleren, maar zal slechts beperkt kunnen bijdragen. Een landelijke aanpak is ook nodig. De gemeente heeft gezegd geen taken zonder knaken. Wij willen daarom niet meer geld hiervoor uitgeven dan vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Wij waarderen het dat het college er oog voor heeft om ruimtelijke belemmeringen en regels uit de weg te ruimen en zijn graag bereid en zien er naar uit voorstellen daarvoor nog in deze raadsperiode te kunnen bekrachtigen.

De algemene principes die het uitgangspunten zijn onderschrijven we. Bij de wijkuitvoeringsplannen wordt dit concreter en wij zullen dan kritisch zijn op het halen van de principes zoals ‘oplossingen zijn betaalbaar en oplossingen bieden comfort’, d.w.z. een betrouwbare energievoorziening.  

Positief overigens ook dat er nog geen wijk concreet aangewezen wordt die al van het aardgas af moet. Het Klimaatakkoord stelt dat circa 20% van de woningen in 2030 van het aardgas af is. Wij onderschrijven deze doelstelling niet. De raad heeft ook nooit een dergelijk doel als beleid geformuleerd.  Minder aardgas en meer elektriciteit maakt de vraag naar duurzame elektriciteit nog groter. Ons primaire doel is op de korte termijn om 49% Co2 reductie in 2030 te bereiken. Aardgas uit andere landen is een prima brandstof nog. Aardgasvrij is slechts een middel om het doel van C02 reductie te behalen en geen ambitie op zichzelf. Overigens: als geopolitieke onafhankelijkheid het doel zou zijn om geen aardgas te willen, dan zouden we dat beleid t.o.v. alle grondstoffen terug moeten zien en dat is zeker niet het geval. Wat ons betreft gaat voorlopig, en zeker niet voor 2030, geen enkele wijk van het aardgas af, tenzij die wijk bij keuze voor elektrificatie volledig zelfvoorzienend duurzame energie op kan wekken.

De wethouder heeft duidelijk uitgesproken ook geen dwang te willen toepassen en daar geen bevoegdheid voor te hebben. Het principe is keuzevrijheid voor inwoners. Dat is heel goed. Als die bevoegdheid er echter wel komt, vragen we het college eerst dat aan de raad voor te leggen, alvorens daar gebruik van te maken.

Met deze kanttekeningen in acht genomen, kunnen wij instemmen met de visie, al zal de uitvoering nauwlettend gevolgd worden en waar de algemene principes in het geding komen trappen we op de rem.