9 november 2020

Algemene beschouwing begroting 2021-2024

Zo tegen het einde van het jaar wordt steeds vaker gesproken over goede voornemens, u weet wel: van die gedachten of stellige uitspraken wat we in het volgende jaar willen bereiken. Maar op de een of andere manier hebben voornemens, vooral de goede, de neiging om vanaf de jaarwisseling te vervliegen.

Begrotingen zijn in deze onzekere tijden misschien wel vergelijkbaar met goede voornemens. Want Covid-19 heeft ons wel een lesje nederigheid geleerd als we zien hoe snel al onze zogenaamde vastigheden omvallen. Als je je realiseert hoe snel niet alleen onze natie, maar ook onze eigen bewegingsruimte wordt beperkt én dat er ook nog eens geen uitzicht is op het verdere verloop, dan zakt de moed je in de schoenen. Vooral als je verder niets hebt om je aan vast te houden. Maar Augustinus heeft dat beantwoord met zijn uitspraak: Vertrouw het verleden toe aan Gods Genade, het heden aan Gods Liefde en de toekomst aan Gods Voorzienigheid.

Er is ook in deze tijd een middel dat altijd beschikbaar is: naastenliefde. En dat is hard nodig, kijk naar ons Sociaal Domein, bijvoorbeeld. Die staat onder druk, net als onze begroting! Maar er is dus een Liefde die daar nog boven staat. De bekende schrijver CS Lewis heeft dat op verschillende manieren uitgewerkt. Hij noemt in dat verband in één van zijn boeken de 4 kardinale deugden, kardinaal betekent hier het scharnier waar alles om draait: Voorzichtigheid, Matigheid, Rechtvaardigheid en Dapperheid.

Voorzichtigheid betekent bijv. een gezond praktisch verstand, de moeite nemen om na te denken over wat je aan het doen bent en over de waarschijnlijke gevolgen daarvan, voor je zelf maar ook voor de ander.

Matigheid strijdt tegen hoogmoed dat altijd meer wil dan een ander, of het nu geld, macht of aanzien is.

Rechtvaardigheid is de oude benaming voor alles wat we tegenwoordig “fair” of redelijk noemen en omvat eerlijkheid, geven en nemen, de waarheid spreken en beloftes nakomen.

En dapperheid heb je nodig om de uitdagingen van deze tijd tegemoet te treden. Alles bij elkaar eigenschappen die zeker nu nuttig zijn in onze eigen omgeving, maar ook in het groot: in je gezin, in je familie, op je werk, in de gemeente. En hij, CS Lewis, voegt daaraan toe dat je deze deugden niet alleen moet zien als daden, maar als eigenschappen! Iets om over na te denken.

Als gemeenteraad kunnen we deze deugden ook afspiegelen op onszelf. Bij deze begroting, en natuurlijk bij al ons handelen, dienen we voorzichtig te zijn. Als je beseft dat de marge vrijwel nul is moet je je ook realiseren dat je dat niet kunt gebruiken voor je eigen idealen. Dat we als gemeente matig moeten zijn hoef ik niet toe te lichten, en dan bedoel ik niet de raadsborrel. Dat we fair en redelijk moeten zijn lijkt voor de hand te liggen, maar het vergt wel wijsheid en moed om de juiste beslissingen te nemen die aan alle partijen uitgelegd kunnen worden. Tenslotte hebben we met zijn allen die dapperheid nodig om ondanks alles door te ploeteren.

Om vol te kunnen houden is het ook noodzakelijk om te weten wat we bereiken en dus ook wat we bereiken willen. De SGP wil graag goed zicht op de trends binnen de gemeente en dat kunnen we niet alleen door de bedragen met elkaar te vergelijken. We vragen het college middels een motie om aan de begroting kwantitatieve informatie toe te voegen. Daardoor krijgen we in beeld wat we allemaal voor de inwoners doen: denk aan het aantal kilometers wegonderhoud, het aantal telefoontjes naar het call center, de hoeveelheid jongeren in de jeugdzorg of de vierkante meters kunstgras. Veel programma’s zullen deze getallen al wel kennen, maar de Raad heeft zonder die cijfers een onvolledig beeld van de begrote werkelijkheid.

Verschillende partijen in deze raad vinden participatie een groot goed en daarom vragen we hen om steun voor ons amendement om de burgerleden te handhaven binnen de welstandscommissie. We kunnen ons goed voorstellen dat burgerleden een lekenmening inbrengen, die kan schuren met de mening van de professionele leden, maar dat levert normaal gesproken glans op. De SGP vindt burgerleden belangrijk, want ze zorgen voor draagvlak onder de bevolking van een gemeente voor het welstandsadvies, ze brengen lokale kennis in, ze komen met praktische vragen en opmerkingen, waardoor de deskundigen in de commissie gedwongen worden het advies helder en in begrijpelijk Nederlands te formuleren.

Burgerleden intermediëren, vanuit hun rol van geëngageerde, enthousiaste bewoners. Ze slaan een brug, ze vervullen een rol die alles te maken heeft met maatschappelijke aanvaarding. Om een kokervisie te vermijden is de directheid en frisheid van het lekenoordeel nodig.


Genoeg gezegd en nu aan de slag voor 2021, Deo Volente. We wensen u daarom allen Gods Zegen toe in het gemeentelijk werk, in het gezin en vooral persoonlijk