Meldpunt woningbouw

Geef uw melding door

SGP Utrechtse Heuvelrug start met een meldpunt om stagnerende woningbouwplannen in de gemeente vlot te trekken. Het meldpunt is ook bedoeld voor verbouwingen, aanpassingen of het verduurzamen van al bestaande woningen.

De gemeente is van plan om jaarlijks 140 nieuwe woningen te bouwen en kent daarnaast grote duurzaamheidsambities. Volgens SGP is de gemeente zelf vaak een sta-in-de-weg bij het realiseren van deze plannen.

Ster van Overberg
“Regelmatig bereiken ons signalen dat deze prima initiatieven vastlopen op beleid, regelgeving of procedures bij de gemeente zelf”, stelt SGP-commissielid Gijsbert Doornenbal. Hierbij doelt hij onder meer op De Ster van Overberg, een locatie waar de bouw van vijftig nieuwe huizen is toegestaan. Eén van de eigenaren van de bouwkavels kreeg van de gemeente te horen dat daar geen woningbouw mogelijk zou zijn.
Doornenbal: “Bouwen op deze specifieke locatie is wel toegestaan, maar dat was niet bekend op het gemeentehuis. Andere plannen sneuvelen te makkelijk omdat er belemmeringen naar voren komen vanuit stedenbouwkundig of welstandsbeleid.”

Patronen
SGP roept iedereen die zulke obstakels ervaart op om dit te melden. De meldingen worden vervolgens beoordeeld. Daarna kijkt de partij samen met de melder naar mogelijkheden om zijn of haar initiatief alsnog vlot te trekken. Doornenbal waarschuwt voor al te hoge verwachtingen, maar vindt het toch belangrijk dat alle belemmeringen zoveel mogelijk worden doorgegeven. “Niet alle beperkingen zullen direct opgelost kunnen worden, maar door deze toch te melden, kunnen we patronen in kaart brengen en erachter komen op welk punt initiatieven vaak stagneren.”

Geef uw melding door

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.