29 april 2021

Trouwen op zondag?

De VVD, D66 en BVHLokaal dienen een motie in om trouwen op zondag ook in onze gemeente mogelijk te maken. Dit ondanks de afspraken in het raadsbreed programma, waar de handtekening van alle partijen onder staat. Hierin is afgesproken geen verdere zondagsopenstelling. Dit getuigt van een onbetrouwbare overheid. Als de geest van het raadsprogramma niet meer gevolgd wordt, dan kunnen we ook wel gaan bouwen buiten de rode contour (waar de SGP voor is, maar waarvan in het raadsprogramma is afgesproken het niet te doen).

De liberalen hebben deze raadsperiode de ruimte die er in het raadsbreed programma was voor openstelling van winkels op 2e feestdagen direct en gretig benut. Met covid 19 als excuus is door een deel van het college op eerste feestdagen de openstelling van winkels tijdelijk verder uitgebreid. Nu met deze motie over trouwen wordt opnieuw de zondagsrust aangetast. Blijkbaar moet alles wat de zondag een bijzondere dag maakt verdwijnen en heeft dit ook in tijden van  crisis prioriteit voor deze partijen. 

De SGP heeft zich uitgesproken tegen het mogelijk maken van trouwen op zondag. Wij hechten veel waarde aan de zondag als collectieve rustdag. In navolging van Gods gebod en in de vaste overtuiging dat een gezamenlijke rustdag de samenleving als geheel ten goede komt. De wekelijkse rustdag is door God aan ons gegeven om, in het bijzonder op die dag, als gelovigen samen te komen, samen God te dienen, de Bijbel te onderzoeken en de opstanding van Jezus Christus te herdenken. Op 7 maart 321 bepaalde de Romeinse keizer Constantijn de Grote bij wet dat voortaan de zondag een rustdag zou zijn. Dit jaar is dat precies 1700 jaar geleden. De zondag als rustdag staat dus in een lange Christelijke traditie.

Daarnaast is er geen noodzaak om dit in onze gemeente mogelijk te gaan maken. Er gaan niet meer mensen trouwen als je dit op zondag mogelijk maakt. Om ook nog ambtenaren op de zondag te laten werken, is dus helemaal niet nodig. Het levert ook geen financieel voordeel op voor de gemeente, want de leges voor trouwen zijn kostendekkend. De kosten zijn op zondag ook hoog, dus er is maar een zeer beperkt publiek wat je hiermee tegemoet komt. Tot slot is er niet onderbouwd dat er in zes dagen in de week onvoldoende ruimte is om te kunnen trouwen in onze gemeente. Wij zijn tegen deze motie, ook nu de motie gewijzigd is met betrekking tot de feestdagen die op zondag zijn uitgesloten. Iedere zondag is ons even waardevol.

Helaas is de motie aangenomen met de stemmen voor van D66, VVD, CDA, BVHLokaal en raadsleden Hart en Vink (Open). Tegen zijn CU, SGP en de raadsleden Festen, Scheltinga en De Wit.