12 november 2020

Permanent verblijf op recreatieterrein

Al enige tijd geleden gaf de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar college de opdracht om beleid op te gaan stellen om te gaan handhaven op permanent bewoning van recreatieterreinen. Nu jaren later ligt hierover een beleidsnota voor hoe die handhaving er uit gaat zien.

Permanent verblijf op recreatieterrein

 

De juridische ´╗┐mogelijkheden zijn hierin goed uiteengezet. Voor ons is hieruit duidelijk geworden dat voor alle gevallen na 2003 er, naast de tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking, geen juridische mogelijkheden zijn om niet te handhaven en dat de uitwerking van een aangenomen motie van de Tweede Kamer naar verwachting hier ook weinig in zullen veranderen. Waarbij de onderbouwing dat een latere peildatum niet kan mager is, maar verschuiving van de peildatum zoals D66 wil lijkt ons ook arbitrair want wat is dat een gerechtvaardigde termijn.

Wel is duidelijk geworden dat een termijn bij handhaving door dwangsommen van 1,5 jaar in plaats van 1 jaar mogelijk is. Dit voorstel van VVD, D66 en CU steunen we omdat dit wat extra ruimte geeft. De mogelijkheid om de termijn met 1,5 jaar te verlengen als er alles aan gedaan is om een woning te vinden kunnen we ook steunen. Dit omdat het maatwerk is. Wel hadden we dit alleen gedaan als financiële of sociale omstandigheden daarom vragen. Hiervoor bleek geen meerderheid, waardoor we uiteindelijk toch akkoord zijn gegaan met 1,5 jaar verlenging als er alles aan gedaan is om een woning te vinden.

Blijft staan dat jarenlang niet handhaven maakt echter niet recht wat krom is. Wij vinden het van belang dat recreatieterreinen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. Permanente bewoning is wat ons betreft ongewenst. Het was en is al reeds lange tijd en bij iedereen bekend dat permanente bewoning niet is toegestaan.

Waar sommige uit vrije keuze en bijv. vanwege een voorkeur voor wonen in de natuur kiezen voor wonen op recreatieterreinen, is er in andere gevallen sprake van moeilijke of schrijnende situaties. De vele reacties die we ontvingen maken dat ook duidelijk.
In die gevallen vertrouwen we er op dat het college hier zorgvuldig mee omgaat en de sociale aspecten in samenwerking met de dorpsteams goed mee zal wegen bij het besluit om al dan niet tot handhaving over te gaan. De beleidsnota stelt dat de menselijke maat toegepast zal worden en hier rekenen we daarom ook op.

Tegelijkertijd blijft iedereen uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. We kunnen de woningnood hier niet oplossen en soms zal dat bijv. betekenen dat een woning in een andere regio hier verder uit de buurt geaccepteerd moet worden.

Gezien de omstandigheden met het coronavirus en de extra onzekerheid die dit met zich meebrengt willen we op dit punt wel graag duidelijkheid geven. Corona zal er ook in 2021 nog zijn en daarom stellen we voor om pas vanaf 2022 het handhavingstraject te starten en niet zoals het raadsvoorstel beoogd in de loop van 2021. In het raadsvoorstel staat inderdaad dat we niet overgaan tot handhaving in corona tijd, maar kan dat beter duidelijker en concreter worden dan weet iedereen waar we aan toe zijn. 2022 starten is realistischer.

Handhaven dus, maar meer tijd voor de bewoners én de menselijke maat toepassen. Daar gaan we voor.´╗┐´╗┐