25 mei 2021

Gerrit Boonzaaijer lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

DOORN - De ledenvergadering van de gemeentelijke kiesvereniging van de SGP Utrechtse Heuvelrug heeft Gerrit Boonzaaijer unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wim van Wikselaar is gekozen als voorzitter van het bestuur.
Boonzaaijer heeft vele jaren ervaring als raadslid, fractievoorzitter en de laatste 8 jaren als wethouder in onze gemeente. Zijn kennis van zaken in combinatie met een grote mate van toegankelijkheid geeft ons het vertrouwen dat hij de belangen van onze inwoners goed kan vertegenwoordigen. Wij wensen hem daarin Gods zegen toe.
Op de gehouden ledenvergadering is ook afscheid genomen van de voorzitter van het bestuur Johan Doornenbal uit Driebergen. Doornenbal heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor de lokale politiek. Eerst als bestuurslid en commissielid in de voormalige gemeente Driebergen. Sinds 2006 was hij raadslid en vervolgens bestuurslid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn jarenlange inzet.
In zijn plaats is Wim van Wikselaar uit Driebergen tot voorzitter gekozen. Van Wikselaar brengt veel politieke ervaring mee als oud-raadslid en oud-wethouder van onze gemeente. Wij wensen hem veel wijsheid toe bij het leiden van de vereniging.