HomeMensenWethouder

Wethouder

Gerrit Boonzaaijer wethouder namens de SGP

De SGP neemt deel aan het college van burgemeester en wethouders. De coalitie bestaat uit VVD, OPEN, CDA en SGP. Gerrit Boonzaaijer neemt namens de SGP deel aan het college.

Raadsprogramma

Op 21 maart 2018 hebben 24.586 van onze inwoners een nieuwe gemeenteraad gekozen.Met 63,6% was de opkomst in onze gemeente beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat geeft de betrokkenheid van onze inwoners aan!

Met die nieuwe verhoudingen is opnieuw gewerkt aan een raadsprogramma waaraan alle partijen meededen. Een gezamenlijke koers en de wil om te zoeken naar politieke samenwerking was daarvoor de basis. Op een groot aantal onderwerpen is gekeken naar thema's waarover alle partijen het eens zijn. Bij andere thema's is afgesproken hoe de zaak wordt voorbereid en aangepakt.

Deze afspraken zijn opgenomen in het raadsprogramma. Dit raadsprogramma is het uitgangspunt voor het beleid van gemeenteraad en college. Het raadsprogramma heeft naast een algemeen deel ook een financiëel onderdeel.