Verkiezingsprogramma 2018-2022

De SGP Utrechtse Heuvelrug zet in op een geloofwaardig gemeente bestuur. Dat woord geloofwaardig kunt u op verschillende manieren opvatten:Politici willen nogal eens wat beloven, wat ze later niet (meer) waar kunnen maken. Dat is bepaald niet geloofwaardig. Handelen overeenkomstig Gods Woord is wel Geloofwaardig.

De SGP, ook in uw gemeente, heeft dat als fundament.In deze tijd van massa media en nepnieuws is het steeds moeilijker om te bepalen wat nu waarheid is. Ondanks dat de Bijbel al eeuwen geleden tot stand is gekomen blijkt toch telkens weer dat daar Waarheid in gevonden wordt, beter gezegd: De Waarheid. Veel mensen vinden dat vervelend, want dat is lastig discussiëren en geeft niet de vrijheid van handelen naar eigen inzicht. Andere mensen vinden veel wijsheid in de Bijbel en baseren hun handelen daarop, denk o.a. aan het boek Spreuken.

De SGP raadsleden leggen de eed af als ze in de Raad worden gekozen en bevestigen daarmee dat ze beseffen dat God toeziet op hun handelen. Maar ze mogen Hem ook vragen om die Wijsheid die geboden wordt vanuit zijn Woord. Om zodoende geloofwaardig te kunnen handelen.Het is niet zo dat alle vraagstukken in de wereld van de gemeente een antwoord krijgen vanuit de Bijbel. Maar de grote lijnen bieden wel het houvast om keuzes te kunnen maken.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 treft u de belangrijke onderwerpen aan die de komende jaren onze aandacht verdienen en willen we meteen als SGP aangeven hoe we willen omgaan met deze vraagstukken. Puntsgewijs worden de zaken genoemd, waar we de komende raadsperiode aandacht voor zullen vragen.

Download het verkiezingsprogramma

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.