HomeMensen

Mensen

De SGP Utrechtse Heuvelrug e.o. wordt aangestuurd door een bestuur. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat de fractie uit 3 raadsleden en 1 commissielid. Daarnaast neemt de wethouder deel aan het college.