HomeBeleid

Beleid

Raadsprogramma 2018-2022

Als gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug hebben wij een raadsprogramma voor de komende 4 jaar tot stand gebracht. In dit programma hebben wij onze speerpunten voor de komende 4 jaar beschreven, waarop de fracties hun consent hebben gegeven.

Het programma is tot stand gekomen in een serie intensieve openbare gesprekken die wij als gemeenteraad met elkaar gevoerd hebben. Dit raadsprogramma formuleert de kaders voor het college.

De focus voor de gemeente ligt de komende vier jaar op:

  • Gezonde financiën
  • Duurzaamheid
  • Zorg voor iedereen
  • Wonen
  • En dat samen met de inwoners vormgeven

Wellicht ondersteunt uw browser deze inhoud niet. U kunt het programma hier ook downloaden als PDF.

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Ons motto voor de komende jaren is geloofwaardige politiek. Hoe we dat vorm gaan geven, hebben we uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma. Hieronder vindt u een doorblader exemplaar van ons verkiezingsprogramma. Wellicht ondersteunt uw browser deze inhoud niet. Geen nood, u kunt het programma ook downloaden als PDF.