HomeNieuwsW&B brief Woestduin

W&B brief Woestduin

Publicatiedatum: 19 jun. 2017

 Bij de behandeling van de wensen- en bedenkingenbrief inzake het niet overdragen van grond en opstallen Woestduin deed Frits Jansen het woord namens de SGP. Onderstaand zijn inbreng tijdens het debat:

"Waar komen we met deze materie vandaan? Dat is ons allen bekend. Er is een bezuinigingsopdracht aangenomen, daarin zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Een raadsvooorstel daarover is uitgebreid besproken in BOB-proces. Een besluit is genomen in de raadsvergadering van 16 maart 2017. Hoewel wij tegen het voorstel waren om voor Woestduin met vijf jaar te verlengen, moeten we nu gezamenlijk een oplossing vinden voor deze impasse om uitvoering te kunnen geven aan dat raadsbesluit. Lastige materie omdat we met drie partijen te maken hebben die elkaar ‘gegijzeld’ houden.

Dank voor de W&B brief die ons elk geval de mogelijkheid bied om een richting aan te geven die het College wat ons betreft kan gaan.

Even terug in de geschiedenis:

In de commissie waarin voor het eerst het raadsvoorstel werd besproken tot uitvoeren van de bezuiniging op zwemwater, heb ik, als enige, de wethouder bevraagd over de passage van de €45,-. waar nu deze impasse over gaat. Toen heb ik mijn afgrijzen al uitgesproken dat het mogelijk was een dergelijke paragraaf in de akte op te nemen. Echter  was dat toen zonder de aanvullende informatie die we inmiddels van de stichting hebben ontvangen. Ik ga daar nu verder niet op in. Hoe nu wel verder?

De W&B brief is duidelijk over de procedure die Laco BV had moeten volgen.

Ook na inzicht van de akte en de stukken komt de SGP tot dezelfde conclusie, want het staat er keihard in. Niets ondubbelzinnig of boterzacht of hoe dan ook. Keihard. Juridisch.

Aangetekend, voor een bepaalde datum dient Laco aan te geven verder te willen gaan. Dit is ook een juridische procedure waarin de regels glashelder zijn.

En zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, denk maar aan een huurcontract van een woning, bedrijfsgebouw, of zelfs een Buiten Schoolse Opvang (BSO). Ook daar zijn net zo goed maatschappelijke belangen in het geding.

Als ergens een contract aan ten grondslag ligt met zulke duidelijke voorwaarden hoeven wij niet lang na te denken. Aanvullende clausules neem je niet voor niets op! Wat hebben die anders voor zin en waarde? Of moeten wij als gemeente ons dan niet gewoon zakelijk opstellen?

We waarderen het dat betrokken partijen de moeite genomen hebben onderling deze zaak te beslechten. We betreuren het dat dit niet is gelukt.

De reacties van de Stichting en Laco op deze W&B brief hebben we gelezen.

Of het nu gaat over staatsteun, het onderbrengen van het eigendom door Laco in andere BV, zodat alleen zij en bij een fallissement van Laco, de belastingdienst er nog zeggenschap overhebben of het ontwikkelen van locatie voor woningen en wat er meer te bedenken is aan doemsenario’s.

Wij vinden het voor dit moment niet wenselijk om uitgebreid over allerlei gevolgen en mogelijkheden voor welke betrokken partijen dan ook te spreken. Dat past in de lijn dat we niet spreken over zaken die onder de rechter zijn.

In de juridische uitvoering mengen wij ons niet. Dat is een uitvoeringskwestie en laten we aan het college.

Onze wens is dat er recht gedaan wordt aan het contract. En het zwemwater mogelijkerwijs, redelijkerwijs beschikbaar blijft, zoals dat in het raadsbesluit is aangenomen.

Wij hebben bedenkingen bij de constructie van de Stichting als zodanig. En zouden deze graag ongedaan gemaakt zien, maar dat hoeft niet nu.

Voor wat betreft de exploitatie is het ons om het even wie het uitvoert, zolang het maar binnen de beschikbaar gestelde budgetten gaat plaatsvinden. Al was het maar om consistent te zijn naar de door mij eerdere genoemde besluitvorming om te bezuinigen op zwemwater. En ja dat is al weer heel even geleden.

Voorzitter, de W&B brief heeft onze steun tot het volgen van de juridische weg en op voorhand het eigendom niet over te dragen."

Een meerderheid van de raad sprak zich echter uit voor het in de brief geschetste alternatieve scenario, namelijk dat de stichting de rechtszaak niet doorzet en het eigendom van de grond en opstallen per 1 september 2017 voor een bedrag van € 45,00 overdraagt aan Laco BV. Deze wens werd gedeeld door D66, VVD, Open, BVH en CU (14 ), de andere fracties hebben geen bedenkingen bij het voorgenomen besluit om de juridische weg te volgen en niet op voorhand het eigendom over te dragen: CDA, SGP en SP (11).