HomeNieuwsRenovatie CBS De Zonheuvel

Renovatie CBS De Zonheuvel

Publicatiedatum: 17 dec. 2018

Bij de bespreking van het raadsvoorstel renovatie CBS De Zonheuvel deed Frits Jansen namens de SGP het woord: 

Voorzitter, bestuurlijk lijkt hier iets onjuist te gaan. (zie de inbreng van BVH) De raad moet niet het werk van het college doen.  (scheiding van kaders -> uitvoering). Raad is (weer) veel te inhoudelijk betrokken geraakt. Dit gebeurt vaker bij scholenbouw en geeft aan de mate van belangrijkheid.

Er is een raadsbesluit genomen. School is bouwheer en komt er financieel niet uit.  Alle inspanningen ten spijt, nog steeds 12% te kort.

Even tussendoor een reparatieslag van onze kant.

We hebben over de inzet van extra middelen van buitenaf nog eens nagedacht. De school is bouwheer en dus zelf verantwoordelijk voor die extra middelen. Garanties of zekerheden richting de gemeente zijn dan ook niet nodig, het risico ligt bij de school. Dit in tegenstelling wat wij in de oordeelsvorming naar voren brachten .

Het college doet een voorstel tot NIET verhogen van de bijdrage en verwijst naar de mogelijkheid tot nieuwe aanvraag. (nieuwbouw)

N.a.v. overleggen is er een memo met een extra optie gekomen. Alles nog steeds uitvoering, zoals we in de oordeelsvorming ook aangegeven hebben.

Je zou verwachten dat als college en school er niet uit komen, de aanvraag wordt ingetrokken of teruggegeven.

Echter is er voor een ‘koninklijke’ weg gekozen om vooral in de voortgang niet stil te staan. Dat waarderen wij.

CDA OPEN en VVD hebben dit opgepakt en via een amendement aan het raadsvoorstel gekoppeld.

Dank daarvoor, ook voor het weglaten van de tijdelijke huisvesting die in het concept, hieraan gekoppeld was.

Amendement bemoeit zich dus eigenlijk met de uitvoering en dat is de bestuurlijke onjuistheid die het in zich heeft.

Voorzitter is dat dan heel erg?

Wij zijn van mening dat het vanuit alle geschetste senario’s op dit moment inderdaad een ‘koninklijke’ weg is.

Het is geen verbreding van de kaders, het is meer een aansporing richting het college om zo mogelijk aan deze vorm uitvoering te geven.

Voorzitter, voor ons is er niets veranderd t.o.v. het reeds genomen raadsbesluit van begin dit jaar. We hoeven die discussie inhoudelijk niet over te doen. Ons standpunt blijft zoals het was. Wij denken dat nieuwbouw gerechtvaardigd is en een maatschappelijk en financieel verantwoorde keuze is.

Dus voor nu:

- Geen geld erbij zoals raadsvoorstel aangeeft

- College zorg dat de school een goede huisvesting krijgt

- doet u dat vooral binnen de kaders en denk out of de box.

- en dat kunt u onder andere doen volgens het amendement wat voor ligt.

 

D66 dient een amendement in om WEL extra geld beschikbaar te stellen.

Positief daaraan is dat zij een keurig dekkingsvoorstel voorleggen. Daarbij lijkt een prima afweging gemaakt te zijn tussen het belang van mensen (kinderen en onderwijspersoneel) en materieel (auto's en machines). Prima en dat kunnen we helemaal volgen. Zoals wij in de oordeelsvorming aangaven hebben we e.e.a. tegen het licht van het raadsprogramma gehouden en de focuspunten leidend laten zijn. In een andere situatie en in een andere tijd, zouden wij daar best in mee kunnen gaan, maar wij hebben op dit moment andere prioriteiten en laten ook niet los dat gestelde budgetten leidend moeten zijn. Daarom zullen wij het amendement niet steunen, hoe sympathiek ook.