HomeNieuwsBespreking motie kinderpardon

Bespreking motie kinderpardon

Publicatiedatum: 12 mrt. 2018

Het kinderpardon wordt een verwarde discussie en lijkt een dossier zonder einde te worden.

Volgens velen moet de regeling in het kinderpardon ruimhartiger. Volgens SGP  worden er zaken door elkaar gehaald en moeten we oppassen met blijvend de regels versoepelen.

Blijkbaar twijfelen velen aan het huidige kabinetsbeleid en is er een herziening nodig van het kinderpardon. Maar waarom eigenlijk?

Kinderen die al meer dan 5 jaar in Nederland wonen en nog geen verblijfsvergunning hebben komen in aanmerking voor het kinderpardon. Maar ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat het betreffende kind de gehele tijd onder de toezicht van het Rijk moet hebben gestaan. Dat is juist de reden dat nu enkele honderden kinderen zijn afgewezen en daarom moeten worden uitgezet.

Het beeld bestaat dat dit kinderpardon eenmalig wordt toegepast, maar dit is blijvend kabinetsbeleid. Ook in de toekomst zal deze regeling worden toegepast bij kinderen en SGP is bang dat als de regeling verder wordt versoepeld er een steeds grotere stroom asielzoekers naar Nederland zal komen.

Maar wat willen we dan wel? SGP is nooit een voorstander geweest van een kinderpardon, maar we vinden wel dat kinderen nu niet de dupe mogen worden van verkeerde afwegingen en fouten en die we jarenlang hebben gemaakt in ons asielbeleid.

Daarom roept SGP zelf de staatssecretaris op om nogmaals de dossiers van de afgewezen kinderen door te nemen en te beoordelen. Wat ons betreft kijkt de staatssecretaris ook naar de kansen voor de kinderen in de samenleving en laat hij het Rijkstoezicht minder zwaar meewegen in de beoordeling. Laten we ons falende asielbeleid van de afgelopen jaren nu menselijk oplossen en daarna strikte en duidelijke regels stellen voor de toekomst.

Dat betekent concreet dat  SGP  nu graag zou zien dat er soepeler wordt gekeken naar de betreffende kinderen in de huidige regeling. Anderzijds moeten de regels  niet worden versoepeld voor het blijvende kabinetsbeleid betreffende het kinderpardon. Het asielbeleid voor kinderen moet menselijk, en voor de toekomst ook snel, strikt en duidelijk zijn.

 

Deze lokale SGP heeft daarvoor geen motie nodig om dat kenbaar te maken.