29-09-2016 thumbnail

Aanleg glasvezel in het buitengebied

In samenwerking met 4 andere gemeenten doet de gemeente een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Een uitkomst voor agrariƫrs, veel ondernemers en (de ouders van) schoolgaande kinderen in het buitengebied.

Lees verder >
15-09-2016 thumbnail

Vaststellen bestemmingsplan ecoduct

Na veel discussie stelde de gemeenteraad donderdag 15 september het bestemmingsplan vast voor het ecoduct op de N227 tussen Doorn en Maarn.

Lees verder >
11-04-2016 thumbnail

Permanente huisvesting De Ontdekkingsreis

De SGP heeft na een moeilijke afweging ingestemd met het voorstel om huisvesting voor 81 leerlingen te realiseren aan het Jagerspad te Driebergen. Tevens zijn we akkoord gegaan met het amendement om de financiƫle kaders te verduidelijken.

Lees verder >
17-12-2015 thumbnail

Extra krediet nieuwbouw Revius

Voor de nieuwbouw van het Revius blijkt extra krediet nodig te zijn. Hoewel de term locatiespecifieke omstandigheden door de SGP fractie met klem wordt afgeraden, stemt de SGP toch in met het raadsvoorstel.

Lees verder >
25-11-2015 thumbnail

Begroting

De meerjarenbegroting 2016-2019 is door de gemeenteraad vastgesteld met 22 stemmen voor en 5 tegen. Dankbaarheid overheerst bij de SGP, al zijn er zeker nog zaken die onze aandacht blijven vragen.

Lees verder >
24-04-2014 thumbnail

Raadsprogramma

De raad heeft een raadsprogramma opgesteld waarin alle punten zijn opgenomen waarover de partijen hetzelfde denken en die zij de komende periode verwezenlijkt willen zien.

Lees verder >
06-07-2015 thumbnail

Algemene beschouwingen kadernota 2016-2019

Maandag 29 juni en donderdag 2 juli hebben de algemene beschouwingen met betrekking tot de kadernota 2016-2019 plaatsgehad. De inbreng van de SGP vindt u hier.

Lees verder >
Meer nieuws